VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Fodder production, feeding of farm animals, and fodder technology"

Nutritional Value of Feedstock as a Basis for Good Quality Forage

Fomenko P., Bogatyrova E.

Volume 5, Issue 1, 2022

Fomenko P.A., Bogatyreva E.V. (2022). Nutritional value of feedstock as a basis for good quality forage. Agricultural and Livestock Technology, 5 (1). DOI: 10.15838/alt.2022.5.1.4 URL: http://azt-journal.ru/article/29178?_lang=en

DOI: 10.15838/alt.2022.5.1.4

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Algazin D.N., Ivanov V.N., Vorob'ev D.A., Zabudskii A.I. (2016). Possibility of use of green fodder in feeding farm animals. Elektronnyi nauch.-metod. zhurn. Omsk. GAU=Research and Scientific Electronic Journal of Omsk SAU, 4 (7) (in Russian).
 2. Algazin D.N., Vorob'ev D.A., Zabudskii A.I., Zabudskaya E.A. (2016). Increasing the efficiency of seed dressing. In: Novaya nauka: opyt, traditsii, innovatsii: Mezhdunar. nauch. periodicheskoe izd. po itogam Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 24 aprelya 2016 g.: v 3 ch. Ch. 2. [New Science: Experience, Traditions, Innovations: International Scientific Periodical based on the Results of the International Scientific-Practical Conference, April 24, 2016: in 3 Parts, Part 2]. Sterlitamak: АМI (in Russian).
 3. Bogatyreva E.V., Fomenko P.A. (2020). Methodology in forage zoanalysis. In: Agrarnaya nauka na sovremennom etape: sostoyanie, problemy, perspektivy: mat-ly III nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem [Agrarian Science at the Present Stage: State, Problems, Prospects: Proceedings of the III Scientific-Practical Conference with International Participation].
 4. Veretennikova V.G., Veretennikov N.G., Besedin N.V. (2010). Quality of bulky forages and milk productivity. Vestn. Kursk. gos. s.-kh. Akad=Bulletin of Kursk State Agricultural Academy, 3 (3), 68–70 (in Russian).
 5. Gusarov I.V., Fomenko P.A., Bogatyreva E.V. (2019). Quality of the green mass of grass at farms of the Vologda Region. Molochnokhoz. vestn.=Dairy Bulletin, 1 (33), 8–17 (in Russian).
 6. Gusarov I.V., Fomenko P.A., Bogatyreva E.V. (2020). Khimicheskii sostav i pitatel’nost’ kormov Vologodskoi oblasti za 2019 god [Chemical Composition and Nutritive Value of Forages in the Vologda Oblast in 2019]. Vologda: VolRC RAS.
 7. Gusarov I.V., Fomenko P.A., Bogatyreva E.V. (2021). Khimicheskii sostav i pitatel’nost’ kormov Vologodskoi oblasti za 2020 god [Chemical Composition and Nutritive Value of Forages in the Vologda Oblast in 2020]. Vologda: VolRC RAS.
 8. Duborezov V.M. (2003). Prigotovlenie sena povyshennoi vlazhnosti s ispol’zovaniem azot-soderzhashchikh reagentov [Preparation of high-moisture hay using nitrogen-containing reagents. Recommendations]. Dubrovitsy: VIZh.
 9. Mishurov A.V., Duborezov V.M., Boiko I.I., Suslova I.V. (2015). Legume hay as a source of the increase in nutritive value of diets for high-producing dairy cows. Problemy biologii produktivnykh zhivotnykh=Problems of Productive Animal Biology, 1, 96–107 (in Russian).
 10. Polyanskaya I.S., Kurenkova L.A., Bogatyreva E.V., Fomenko P.A., Zabegalova G.N. (2018). Vologodskiy functional feed for farm animals. Molochnokhoz. vestn.=Dairy Bulletin, 2 (30), 111–121 (in Russian).
 11. Pshenichnikova E.N., Kroneval’d E.A. (2018). Hay quality is the key to successful animal farming management. Vestn. Altaisk. gos. agrarn. un-ta=Bulletin of Altai State Agrarian University, 6 (164), 143–146 (in Russian).
 12. Pshenichnikova E.N., Kroneval’d E.A., Stepanenko E.S. (2016). Quality hay is the basis of livestock farming profitability. Vestn. Altaisk. gos. agrarn. un-ta=Bulletin of Altai State Agrarian University, 8 (142), 108–112 (in Russian).
 13. Terpilovsky K.F., Ioffe V.B. (1987). Besedy o kormakh [Conversations about feeds]. Minsk: Uradzhai.
 14. Fedorova Z.L., Romanenko L.V. (2016). Fodder requirements for cows with high milk productivity (Overview). Genetika i razvedenie zhivotnykh=Genetics and Breeding of Animals, 3, 3–14 (in Russian).

-->